24/06/2020

Šola za klinične mentorje začetnike, 2020

 

Vljudno vas vabimo, da se e-udeležite 

Šole za klinične mentorje začetnike,

ki bo dne 25. 9. 2020 potekala preko spletne aplikacije ZOOM.

 

Dogodek je namenjen izobraževanju mentorjem začetnikom iz učnih baz Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Letos bo izobraževanje vezano na COVID-19 situacijo potekalo v spletnem okolju ZOOM.

PROGRAM*

9.15 - 9.20  Prijava udeležencev 
9.20 - 9.30  Uvodni pozdrav - Doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik

I. SKLOP

 9.30 - 9.50  Mentorska vloga v kliničnem okolju - Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., viš. pred.
 9.50 - 10.10  Ocenjevanje študentov na KU -  Sedina Kalender Smajlovič, mag. zdr. neg., viš. pred.
10.10 - 10.30  Dokumentacija kliničnega usposabljanja -  Marta Smodiš, mag. zdr. neg. spec. manag., viš. pred.
10.30 - 10.50  Individualno delo študenta - dr. Monika Zadnikar, pred. 
10.50 - 11.10  Razprava
11.10 - 11.25  Odmor

II. SKLOP - DELAVNICE

11.25 - 12.15  Delo v dveh skupinah 
12.20 - 12.40  Poročanje skupin 
12.40 - 13.00  Razprava in zaključki

*FZAB si pridružuje pravico do spremembe programa.   

 

POMENBNO OBVESTILO:

Vsa mesta so že zasedena, novih prijav ne sprejemamo.

24. 9. 2020 bodo prijavljeni po elektronski pošti dobili povezavo do ZOOM dogodka in e-gradivo.  Za več informacij smo vam na voljo na center@fzab.si ali 04 5869 368.


Vljudno vabljeni,

Doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, 
Dekanja