07/05/2020

Kakovost življenja pacientov z degeneracijo rumene pege po operaciji sive mrene

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Kakovost življenja pacientov z degeneracijo rumene pege po operaciji sive mrene, kandidatke Lare Močnik, bo potekal 7. 5. 2020 ob 17:00 uri, na daljavo preko aplikacije Skype.


Komisija za zagovor diplomskega dela:


doc. dr. Saša Kadivec    predsednica

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.    mentorica

dr. Mojca Urbančič, viš. pred.    somentorica

izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič    članica