07/08/2020

Vpisni listi 2020/2021 in vpis v skupine za Klinično usposabljanje

Spotšovani,

obveščamo vas, da smo/bomo študentom, ki izpolnjujeno vpisne pogoje za vpis v višji letnik v ŠIS-u odprli vpisne liste.

Na 8. korespondenčni seji Senata je bil sprejet sklep:

Sklep št. 1/8. KO seje Senata FZAB 2019/2020
Senat FZAB potrjuje, da zaradi epidemije od 9. marca do 31. maja 2020 študenti študijskih programov prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS) niso imeli možnosti opravljanja kliničnega usposabljanja v učnih bazah, zato opravljeno klinično usposabljanje ne bo pogoj za napredovanje v višji letnik na prvi stopnji obeh študijskih programov Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS). V kolikor študenti prve stopnje študijskega programa Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS) vpisne generacije 2019/2020 ne opravijo v celoti kliničnega usposabljanja po predvidenem programu v študijskem letu 2019/2020, morajo manjkajoče ure kliničnega usposabljanja opraviti do zaključka 3. letnika.


Vpisni list izpolnite, natisnite, podpišete in ga skupaj s potrdilom o plačilu vpisnih stroškov pošljete na fakulteto. Znesek vpisnih stroškov najdete na spletni strani pod rubriko Študent/Ceniki.

Študenti, ki izpolnjujete pogoje za vpis v višji letnik se lahko vpišete v skupine za klinično usposabljanje tako, da pošljete sporočilo na e-naslov referat@fzab.si.


Referat za študijske in študentske zadeve