10/08/2020

Ponovni poziv Komisije za študijske in študentske zadeve kandidatom za oddajo prošenj za izjemni vpis v višji letnik in prošenj za ponavljanje letnika

Spoštovani,

Komisija za študijske in študentske zadeve FZAB bo prošnje študentov na rednem in izrednem študiju študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in Fizioterapija, študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega in Promocija zdravja in študijskega programa tretje stopnje Zdravstvene vede, ki ne bodo uspeli opraviti vseh pogojev za vpis v višji letnik, obravnavala na dveh sejah:

-    31. avgusta 2020: obravnavane bodo prošnje, ki bodo oddane do 24. 8. 2020 (velja poštni žig),
-    14. septembra 2020: obravnavane bodo prošnje, ki bodo oddane do 7. 9. 2020 (velja poštni žig).

Natančnejša navodila o načinu oddaje prošnje na Komisijo za študijske in študentske zadeve ter navodila o izvedbi vpisov v študijskem letu 2020/2021 so objavljena v Študentskem informacijskem sistemu v rubriki Gradiva/Druga za študente/Urniki in skupine.

Poziv Komisije za študijske in študentske zadeve


Vsem študentom FZAB želimo prijetne počitnice!

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Predsednica Komisije za študijske in študentske zadeve