24/08/2020

Povabilo k sodelovanju - izvedba raziskav in/ali opravljanje študijske prakse v Slovenskem društvu hospic

Spoštovani,

Slovensko društvo hospic je nevladna humanitarna organizacija. Od leta 1995 je poslanstvo društva sočutna, celostna oskrba umirajočih in njihovih svojcev, ki se po smrti nadaljuje s podporo žalujočim otrokom, mladostnikom in odraslim. Slovensko društvo hospic v okviru 10 območnih odborov po vsej Sloveniji izvaja štiri programe za pomoč ljudem v stiski: Hospic-spremljanje umirajočih in njihovih svojcev na domu, Žalovanje odraslih, otrok in mladostnikov, Prostovoljstvo in Detabuizacija smrti.

Vsakoletno se na Slovensko društvo hospic z namenom opravljanja praktičnega usposabljanja in/ali izvedbe raziskav s področja umiranja, smrti in žalovanja, obračajo številni študenti različnih študijskih smeri. Za poglobljeno razumevanje raziskovalnega področja in specifičnih značilnosti uporabnikov društva bodo prednost pri izvedbi raziskave in/ali opravljanju praktičnega usposabljanja imeli študenti, ki bodo predhodno opravili začetno usposabljanje za prostovoljce (ZUP). S pomočjo usposabljanja ZUP, ki vključuje 12 srečanj v obsegu 36 ur, se bodo kandidati predhodno ustrezno seznanili z delovanjem društva in pridobili teoretično znanje iz področij nege, odnosa do smrti, umiranja, žalovanja, duhovnosti in sočutne komunikacije z uporabniki. Usposabljanje ZUP kandidatom nudi tudi priložnost za osebni in duhovni razvoj ter prepoznavanje lastnih vrednot.

Prosimo, če informacijo o možnostih sodelovanja s Slovenskim društvom hospic posredujete vašim študentom. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo.

Prijava na začetno usposabljanje za prostovoljce (ZUP): Andreja Cilenšek, vodja programa Prostovoljstvo, e-pošta: prostovoljstvo@hospic.si

V upanju na skupno sodelovanje vas lepo pozdravljamo in vam želimo veliko poslovnih uspehov.