02/09/2020

Zdravstvena pismenost medicinskih sester in odnos do dela s pacienti z ovirami

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Zdravstvena pismenost medicinskih sester in odnos do dela s pacienti z ovirami, kandidatke Andreje Vovk, bo potekal vsredo, 2. 9. 2020 ob 18:00 uri, na daljavo preko aplikacije ZOOM.

Komisija za zagovor magistrskega dela:


doc. dr. Branko Bregar    predsednik

prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek    mentorica

prof. dr. Darja Zaviršek     članica


Referat s knjižnico