11/09/2020

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 55. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 44. ter 46. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020, je Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 10. 9. 2020 sprejela

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitevčlanov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
Predlog kandidata za člana Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
Navodilo o poteku volitev

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja