18/09/2020

Študentsko delo v UKC Ljubljana

Spoštovani!

Zaradi povečanega števila Covid pozitivnih pacientov in posledično povečanega priliva le-teh ter izvajanja naše siceršnje dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni, vas ponovno vabimo k delu preko študentskega servisa. Iščemo več študentov zdravstvene in babiške nege.

Delo obsega: pomoč pri postopkih in posegih na področju zdravstvene nege, na različnih oddelkih v bolnišnici (kjer načeloma ni Covid pozitivnih pacientov), spremstvo pacientov, pomoč na vstopnih točkah v bolnišnico in druge naloge po navodilu delodajalca.

Zahtevana znanja: opravljen prvi letnik študija.

Urna postavka: 6,5 EUR/uro/bruto.


Prošnje za delo pošljite v tajništvo glavne medicinske sestre UKC Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: zdenka.mrak@kclj.si.


Zahvaljujemo se vam razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

DOPIS