23/09/2020

Mentorstvo v kliničnem okolju: Evalvacija kliničnega usposabljanja

Spoštovani,

dne 30. 9. 2020 ob 15:45 bo potekala evalvacija kliničneha usposabljanja pri programu Mentorstvo v kliničnem okolju. Pri sebi imejte portfolije. Izvedba bo na daljavo preko aplikacije ZOOM, povezavo ste prejeli po elektronski pošti.

 

Referat s knjižnico