29/09/2020

Nagovor dekanje ob začetku študijskega leta 2020/21

Študentke in študenti, lepo pozdravljeni na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin!

Pred nami je novo študijsko  leto 2020/2021 in z njim novi in drugačni izzivi za vse vas, ki ste prvič vpisani na programe zdravstvene nege in fizioterapije na naši fakulteti. Veseli smo, da ste izbrali za študij našo fakulteto in tako postali integralni del pedagoškega in razvojnega procesa na fakulteti, ki razvija tesno vez med študenti in visokošolskimi učitelji vse od leta 2007 dalje.
Z današnjim dnevom začenjate kot štirinajsta generacija študentov  na programu Zdravstvena nega (VS) oz. kot tretja generacija na programu Fizioterapija (VS). Skupaj z vami in  z visokošolskimi učitelji se veselim novega študijskega leta. Vabim vas, da ga uspešno začnemo in vas pripravimo za vpis v drugi in tretji letnik in vas pripeljemo do diplomskega dela, ki bo predstavljalo zaključek vašega izobraževanja na 1. bolonjski stopnji.
Pridobili boste naziv diplomirane medicinske sestre/ diplomiranega zdravstvenika  in z nazivom tudi znanja in kompetence za varno delo s pacienti. Program Zdravstvena nega (VS) je akreditiran tudi na mednarodni ravni in usklajen z EU direktivo 2013/55, kar pomeni, da se boste z diplomo naše fakultete lahko zaposlili v katerikoli državi Evropske skupnosti.
Kot diplomanti naše fakultete boste ob prejemu diplome prisotni na slovesnem zaključku podelitve diplom, kjer boste svobodno izrekli prisego Angele Boškin. Angela Boškin je bila prva študirana medicinska sestra, ki je na območju Jesenic z dušo in telesom opravljala poslanstvo skrbstvene medicinske sestre. Študirala je na Dunaju, z dekretom je bila v času od 1919 do 1922 poslana na Gorenjsko, v bližino naše fakultete, kjer je  opravljala svoje delo v luči ohranjanja zdravja tukaj živečih ljudi. Sodelovala je z zdravniki, babicami, župani in naprednimi prebivalci, ki so ji pomagali ustanoviti prvo posvetovalnico za matere in otroke. Svojo poklicno pot je nadaljevala v Ljubljani, kjer je organizirala prvi program za izobraževanje medicinskih sester.
Tudi vi  boste  ob prejemu diplome svečano izrekli devet načel poklicne prisege Angele Boškin in od tega trenutka dalje ponotranjili svoj poklic diplomirane medicinske sestre s humanimi vrednotami, ki jih boste delili s pacienti.
Enako pomembna študijska in poklicna pot čaka diplomante programa fizioterapije. Brez dobrega fizioterapevta danes ni uspešne rehabilitacije  pacientov po operativnih posegih in ni uspešnega okrevanja pacientov in športnikov, ki  imajo prizadet gibalni, nevroendokrini in/ali skeletno mišični sistem. Med študijem boste osvojili metode, postopke in tehnike za povrnitev zdravja vsem, ki bodo napoteni na fizioterapevtske obravnave.
Na našem programu vam želimo privzgojiti  čut za sočloveka in dati priložnosti za raziskovanje in razvoj fizioterapije kot pomembne  zdravstvene vede.
Vsem študentom zdravstvene nege in fizioterapije želim prijeten in uspešen prvi študijski dan na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja