05/10/2020

Mnenja in odnos diplomiranih medicinskih sester v ambulantah družinske medicine do kompetenčnega modela in naprednih znanj v zdravstveni negi

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Mnenja in odnos diplomiranih medicinskih sester v ambulantah družinske medicine do kompetenčnega modela in naprednih znanj v zdravstveni negi, kandidatke Jane Fajfar, bo potekal v ponedeljek, 5. 10. 2020 ob 16:30 uri, na daljavo preko aplikacije ZOOM.

Komisija za zagovor diplomskega dela:


doc. dr. Saša Kadivec    predsednica

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.    mentorica

izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič    članica


Referat s knjižnico