07/10/2020

Izkušnje posameznikov, ki odstopajo od heteronormativnosti z zdravstvenimi delavci in sodelavci

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Izkušnje posameznikov, ki odstopajo od heteronormativnosti z zdravstvenimi delavci in sodelavci, kandidata Tilna Teja Krnela, bo potekal v sredo, 7. 10. 2020 ob 12:00 uri, na daljavo preko aplikacije ZOOM.

Komisija za zagovor diplomskega dela:


doc. dr. Bojana Lobe    predsednica

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.    mentorica

doc. dr. Radojka Kobentar    članica


Referat s knjižnico