02/10/2020

Obvestilo o javnem razpisu za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice za leto 2020

Spoštovani

Občina Jesenice je na podlagi "Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice" dne 1.10.2020 objavila "Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice za leto 2020". Sredstva so med drugim zagotovljena tudi za Denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje, za študente Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Razpis je objavljen na spletnih straneh www.jesenice.si. pod rubriko "Javna naročila in razpisi" - "Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice v letu 2020".