09/10/2020

Uvodna navodila za izvajanje kliničnega usposbljanja

Študente ZN 1., 2. in 3. letnika obveščamo, da bodo objavljena Uvodna navodila za izvajanje kliničnega usposabljanja objavljena v šisu pod Gradiva/druga za študente/Obvezno in Izbirno klinično usposabljanje.
V Uvodnih navodilih upoštevajte tudi naslednje:
-    V kolikor je v navodilih za prihod v učno bazo, da morate prinesti določen obrazec zaradi bolezni Covid-19, je le ta tudi objavljen v šisu, kjer so Uvodna navodila ali na koncu dokumenta Uvodna navodila.
-    V vsako učno bazo vstopajte z masko.
-    Uvodna navodila bodo objavljena najkasneje 11. 10. 2020.

Marta Smodiš, koordinatorica KU