12/10/2020

Oddaljen dostop do baz podatkov

Spoštovani,
obveščamo vas, da je za vse študente s statusom omogočen dostop do baz podatkov, z uporabniškim imenom in geslom, ki sta enaka uporabniškemu imenu in geslu, s katerima dostopate do ŠIS-a.

Vedno dostopajte preko spletne strani fakultete (O fakulteti, Organiziranost fakultete, Knjižnica, Povezave do baz podatkov: Oddaljen dostop do baz podatkov iz knjižnice ŠSLJ ali od doma (z uporabniškim imenom in geslom)):

Študenti brez statusa lahko uporabniško ime in geslo pridobijo v primeru plačila za knjižnične storitve (znesek po veljavnem ceniku je 40,42 EUR). Po opravljenem nakazilu na račun fakultete je o tem potrebno obvestiti knjižnico, da aktiviramo geslo (na mail: nrustja@fzab.si).