15/10/2020

Navodila komisije COVID - 14. 10. 2020

Spoštovani,

seznanjamo vas s sklepi komisije COVID, ki je zasedala dne 14. 10. 2020:

Sklep št. 2/1. KO seje komisije COVID
Študenti, ki so v stiku s SARS COV- 2 pozitivnimi pacienti zaradi redne delovne obveznosti, morajo v kliničnem okolju dosledno upoštevati in izvajati vse varovalne ukrepe, ki so predpisani v danem kliničnem okolju. Za študenta je obvezno  samoopazovanje, vstop na kabinetne vaje je dovoljen samo študentom, ki imajo pozitivne odgovore pod točkama 11 in 12 v Vprašalniku.


Sklep št. 4/1. KO seje komisije COVID
Študenti in VSU, ki izhajajo iz kliničnega okolja morajo na kabinetne vaje prihajati s FFP2  zaščitnimi maskami.