16/10/2020

SLOVENIJA OŽIVLJA! – Svetovni dan oživljanja

Teče že osmo leto, odkar je bil 16. oktober razglašen za Evropski dan oživljanja, in tretje leto, odkar se je dogodek razširil po obsegu sodelujočih držav in se preimenoval v Svetovni dan oživljanja. Globalni akciji ozaveščanja se pod okriljem Zveze študentov medicine Slovenije tudi letos pridružujejo študenti medicine iz obeh slovenskih fakultet, skupaj s študenti petih zdravstvenih fakultet, člani Zveze tabornikov Slovenije, člani Zveze slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter predstavniki območnih združenj Rdečega križa Slovenije.

V partnerstvu s Slovenskim reanimacijskim svetom in Rdečim križem Slovenije organizirajo vseslovensko akcijo “Slovenija oživlja!”, v okviru katere želijo vsem laikom predstaviti pomen hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja, znanje oživljanja pa kot veščino ki rešuje življenja.

Zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji in po svetu so se odločili letošnjo akcijo izvesti v virtualnem okolju – s pomočjo medijev, socialnih omrežij in svetovnega spleta. Organizatorji upajo, da bodo na ta način dosegli še več Slovencev, kot bi jih sicer s prikazi na terenu. Zadnje raziskave kažejo, da se vse manj laikov odloča nuditi temeljne postopke oživljanja osebi v srčnem zastoju v času epidemije koronavirusa, četudi je ta oseba njihov znanec, družinski član. Zato bodo letos naslovili tudi to temo, pereča vprašanja v povezavi z njo, ter prilagojene smernice za oživljanje v času epidemije COVID-19.
Znanje rešuje življenja, zato se tudi vi pridružite akciji Slovenija oživlja!

www.zsms.si/slovenijaozivlja

Facebook: Dogodek Slovenija oživlja! 2020, @SloMSIC

Instagram: @SlovenijaOzivlja, @zsms.slomsic