26/10/2020

Nujno obvestilo - opravljanje Kliničnega usposabljanja

Spotšovani,

obveščamo vas o sprejetem ukrepu:

Ukrep št.25/ 26.10.2020
Delovna skupina COVID  je sprejela preklic Ukrepa št.10/21.10.2020. 
Klinično usposabljanje študentov FZAB se
od 27.10.2020 dalje izvaja po urniku in ob upoštevanju utemeljenih zahtev kliničnih baz.


Ukrep št.26/ 26.10.2020
Študenti gredo na klinično usposabljanje zdravi in v posamezni klinični bazi dosledno upoštevajo priporočila za varovanje pred okužbo. Študenti spremljajo svoje zdravstveno stanje glede na navodila FZAB in  navodila učne baze v času epidemiološke situacije. Klinično usposabljanje po programu ima prioriteto pred prostovoljnim delom študentov (študenti prostovoljno delo lahko opravljajo, če ni ovir s strani učnih baz za opravljanje rednega KU).


Nadaljna navodila o opravljanu Kliničnega usposabljanja boste prejeli na vaše e-naslove.


doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja