27/10/2020

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 1., 2. IN 3. LETNIKA ZDRAVSTVENA NEGA

S strani FZAB je bil sprejet ukrep št. 25/26.10.2020, da se klinično usposabljanje ponovno vzpostavi ob upoštevanju utemeljenih zahtev učnih baz v kliničnem okolju.
Obveščamo vas, da boste o nadaljevanju kliničnega usposabljanja ponovno obveščeni s strani ga. Suzane Aupič, strokovne sodelavke oz. s strani Referata za študijske in študentske zadeve. V klinično okolje nikakor ne vstopate sami in po lastni volji.

Marta Smodiš, viš. pred., koordinatorica KU