03/11/2020

Poziv študentom študijskega programa Zdravstvena nega in Fizioterapija

Poziv za vključitev študentov zdravstvene nege in fizioterapije v dodatno delo za pomoč iztrošenim medicinskim sestram.

Poziv za prioritetno pomoč za sledeče zavode: CUDV Radovljica, DU Kranj, DFB Jesenice, DU Kolezija Ljubljana, SB Jesenice (kontakt za SB Jesenice je: mojca.strgar@sb-je.si; marija.mezik-veber@sb-je.si ).