06/11/2020

Študenti 1., 2. in 3 letnika ZN, redni in izredni

Ponovno vas obveščamo, da je razporejanje študentov na klinično usposabljanje prevzela ga. Suzana Aupič, strokovna sodelavka Referata za študijske in študentske zadeve. V kolikor imate vprašanja v zvezi z razporejanjem na klinično usposabljanje, vam ponovno posredujemo email: saupic@fzab.si.

Marta Smodiš, koordinatorica KU