11/11/2020

Poziv k oddaji vlog za določitev diferencialnih izpitov - pododiplomski študij Promocija zdravja

Spoštovani,

 Pogoji, ki so določeni za vpis na študijski program druge stopnje Promocija zdravja:

 A.    V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo. Gre za študijske programe, ki imajo v okviru dodiplomskega študija temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni.

 B.    Študenti drugih študijskih smeri morajo opraviti diferencialni izpit v obsegu do 10 ECTS na področju manjkajočih vsebin (temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni), ki bodo določene na individualni ravni na Komisiji za študijske in študentske zadeve in na Senatu FZJ. Študent diferencialne izpite naredi tekom študija in niso pogoji za vpis v program.

 Vljudno prosimo, da vloge oddate do 30. 11. 2020 na naslov Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu v znesku 35 EUR.Referat za študijske in študentske zadeve