12/11/2020

Izpitni roki v študijskem letu 2020/2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo v ŠIS-u objavili izpitne roke za študijsko leto 2020/21.

Prosimo vas, da si preberete Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na FZAB.

Na isti dan je lahko razpisanih več izpitnih rokov, ob upoštevanju, da gre za drugi oziroma vsak nadaljnji izpitni rok.

Izpitni roki v zimskem semestru so planirani na daljvo. Fakulteta lahko spremeni obliko izvedbe izpitnega roka glede glede na epidemiološke razmere in Navodila NIJZ.  

Zadnja verzija navodil za Exam.net bo objavljena v ŠIS-u, pod rubriko Gradiva/Druga za študente/Navodila. Študent za opravljanje e-izpita uporablja dve kameri (npr. KAMERA 1 na mobilnem telefonu, KAMERA 2 na prenosnem računalniku).

Za pravočasno prijavo na izpit je odgovoren študent sam.

Kratke usmeritve glede prijave so objavljene na spletni strani pod rubriko ŠTUDENT/IZPITI.


Referat s knjižnico