13/11/2020

Študentom 1., 2. in 3. letnika Zdravstvene nege, redni in izredni

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli obvestilo, da se s ponedeljkom, dne 16.11.2020 spreminja Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov. V kolikor vaš prihod v učno bazo ne bo pravočasen, o tem obvestite ustrezno osebo v učni bazi (glejte Uvodna navodila v šisu). Vse tekoče neopravljene ure KP se nadomestijo na način, ki bodo v dogovoru z učno bazo.
V kolikor se KP ne boste mogli udeležiti, morate o tem obvestiti FZAB in učno bazo ter posredovati izpolnjen obrazec Prošnja za nadomeščanje obveznih študijskih obveznosti, da se dogovorimo za nov termin opravljanja.

Marta Smodiš, koordinatorica KU