12/12/2020

Klinično usposabljanje - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Obveščamo vas, da je učna baza Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana sprostila ukrepe in študenti FZAB lahko ponovno prihajajo na klinično usposabljanje po razporedu, pod spodnjimi pogoji:

Pogoji:

 • vsi študentje na uvodnem srečanju na kliniki prejmejo vsa potrebna ustna in pisna navodila v povezavi z varnim delom in preprečevanjem širjenja koronavirusa (epidemiološki vprašalnik, spremljanje zdravstvenega stanja, izobraževanje o pravilni uporabi OVO, podpis izjave o seznanitvi in zavedanju odgovornosti, evidenca vseh kontaktov študentov, idr.),
 • na KU lahko pridejo samo zdravi študentje, ki niso nikjer zaposleni oz. niso vključeni v delo preko študentskega servisa,
 • na KU lahko pridejo samo študentje, ki v svoji družini v zadnjih 14 dneh niso imeli osebe pozitivne na koronavirus oz. v zadnjih 14-ih dneh niso imeli rizičnega stika z osebo pozitivno na koronavirus,
 • na KU se obvezno vozijo individualno (z lastnim prevozom),
 • čas za malico obvezno izkoristijo individualno (vsak posamezno),
 • vsak študent bo imel svojo garderobno omarico, v garderobi bo obvezna stalna uporaba zaščitne kirurške maske,
 • na KU uporabljajo predpisano stopnjo zaščitne opreme (v skladu z aktualnimi navodili posameznega oddelka),
 • tudi, če se oddelek izolira, zaradi stika s pozitivnim pacientom ali zaposlenim, študentje stanejo na KU in nadaljujejo KU v skladu s protokolom klinike,
 • vsa odstopanja bomo nemudoma poročali SOBO UPK Ljubljana,
 • vsa odstopanja, neupoštevanja pravil in morebitne okužbe študentov bomo nemudoma poročali na fakulteto,
 • v primeru pozitivnega brisa študent predčasno zaključi KU.


Referat za študijske in študentske zadeve