14/12/2020

Študentom 1., 2. in 3 letnika, redni in izredni – upoštevanje ukrepov in sporočanje fakulteti

Vse študente naprošamo, da upoštevajo vsa navodila NIJZ in ne prihajajo na klinično usposabljanje če zaznajo morebitne znake okužbe. V kolikor so okužbe povezane z izvajanjem kliničnega usposabljanja, vas tudi naprošamo, da le to sporočite na fakulteto v Referat za študijske in študentske zadeve.

Marta Smodiš, koordinatorica KU