24/12/2020

Klinično usposabljanje študentov FZAB - napotitev

Vse študente ponovno obveščamo, da gredo na KU samo v primeru, ko dobijo obvestilo o izvedbi KP s strani referata FZAB.

Referat za študijske in študentske zadeve