24/12/2020

Študentom ZN 1., 2. in 3. letnik, redni in izredni – Izbirno KU

Spoštovani,

Vse študente obveščamo, da bodo prejeli informacijo o datumu začetka izvajanja Izbirnega kliničnega usposabljanja (IKU), pred tem izvajanje IKU ni možno. Vsa navodila boste prejeli v dopisni obliki.
Študentje, ki nimajo zaključenih kabinetnih vaj, ne smejo opravljati KP in IKU.

Marta Smodiš, koordinatorica KU na FZAB