05/01/2021

Študentom 1., 2. in 3. letnika, redni in izredni

Vse študente naprošamo, da upoštevajo dogovorjene termine za izvajanje KP in se KP na katero so razpisani, udeležijo. Še vedno poteka stalna komunikacija med učnimi bazami in fakulteto, kjer pridobivamo podatke o možni izvedbi KP, zato vas o terminih obveščamo pred izvedbo KP. Potrebno je upoštevati vse ukrepe NIJZ, KP se ne udeležite v primeru zaznanih znakov okužbe.

Pri dogovorih o nadomestnih terminih s strani študenta, je o novem terminu potrebno pravočasno (vsaj 1 teden pred nastopom KP) obvestiti koordinatorja KP na FZAB, da se lahko izpelje postopek priprave pogodbe in zavarovanje študenta.

Marta Smodiš, Koordinatorica KU na FZAB