05/01/2021

Študentom 1., 2. in 3. letnika Zdravstvene nege

Iz učnih baz so nas obvestili, da prihaja s strani študentov do neupoštevanja navodil kot je (prinašanja obrazcev o preverjanju zdravstvenega stanja idr.), ki jih podajo učne baze in so napisana v Uvodnih navodilih v ŠIS-u ter podana tudi preko ga. Aupič, ki posreduje razporede.
Da ne bi prihajalo do pripomb s strani učnih baz, vas ponovno pozivamo, da si preberete vsa podana navodila pred vstopom v učno bazo in jih tudi upoštevate.

Marta Smodiš, koordinatorica KU na FZAB