06/01/2021

Izrednim študentom zdravstvene nege – klinično usposabljanje

Obveščamo vas, da je še možnost posredovanja terminov za izvajanja kliničnega usposabljanja v ustanovi, kjer ste zaposleni na obrazcu Prošnja za nadomeščanje KU do 15.1.2021. Od tega datuma boste razpisani na KP po razporedu.
Marta Smodiš, koordinatorica KU na FZAB