08/01/2021

13. študentska konferenca: Znanje – ključ do celostne obravnave pacienta

Univerza v Novem Mestu, Fakulteta za zdravstvene vede je v letošnjem letu organizatorica 13. študentske konference  s področja zdravstvenih ved. Študentska konferenca bo potekala v petek, 14. 5. 2021.
 
Moto letošnje konference se glasi: Znanje – ključ do celostne obravnave pacienta. Znanje je vrednota in temelj razvoja zdaj in v prihodnje. Tema konference se osredotoča na vseživljenjsko učenje, poudarja moč znanja kot tudi posledice neznanja v procesu celostne obravnave pacienta v zdravstvenem in socialnem varstvu z vidika kakovosti, odgovornosti ter humanosti. Da ostanemo aktualni, poznamo trende in prakse ter najnovejše načine zdravljenja, ali pa kot nosilci sprememb, je raziskovanje na področju zdravstvenih ved pomemben del izobraževalnega procesa in ključnega pomena za optimalno delo, nadaljnji napredek ter razvoja stroke kot znanstvene discipline.

Usposobljenost študenta za raziskovalno dejavnost ter prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso je eden od temeljev za samostojno opravljanje dela na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. Zato študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje razvoja, širjenje znanja in krepitve medsebojnega sodelovanja s področja zdravstvenih ved.

Vabimo študente, da predstavijo dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega, seminarskega ali zaključnega dela v času študija, pod mentorstvom visokošolskih učiteljev.
Kontaktni podatki: msmodis@fzab.si


Marta Smodiš, viš. pred.