21/01/2021

Študentom 1., 2. in 3. letnika Zdravstvene nege

Ponovno pozivamo vse študente, da v primeru, če so razpisani na klinično prakso in zaznajo znake okužbe, ne prihajajo v učno bazo dokler ne dobijo potrditve s strani ustrezne službe. Pomembno je tudi posredovanje obvestila pristojnim osebam na fakulteti in v učni  bazi. V kolikor se pojavijo znaki že med samim izvajanjem kliničnega usposabljanja, je potrebno obvestiti tudi kliničnega mentorja in ostale osebe, s katerimi ste bili v kontaktu.  

Marta Smodiš, koordinatorica KU na FZAB