05/02/2021

Občutenje notranje skladnosti pri zaposlenih v zdravstveni negi v zdravstvenih in socialnih zavodih v Gorenjski regiji

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja z naslovom Občutenje notranje skladnosti pri zaposlenih v zdravstveni negi v zdravstvenih in socialnih zavodih v Gorenjski regiji, kandidatke Karmen Česen Šivic, bo potekal v petek, 5. 2. 2021 ob 12:00 uri, na daljavo preko aplikacije ZOOM na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.    predsednica

doc. dr. Katja Pesjak    mentorica

doc. dr. Branko Bregar    somentor

red. prof. dr. Polona Selič, znan. svet.    članica


Referat s knjižnico