26/01/2021

Študentom 1., 2. in 3. letnika za področje Zdravstvene nege - Ponoven poziv

Ponovno obveščamo vse študente fakultete, da se je od 18.1.2021 spremenil način oddaje ocene, ki ste ji prejeli na KU ali IKU. Obrazec Obvestilo o oceni posredujete v obliki scana ali fotografije, ki mora biti viden v celoti. V obrazcu morajo biti pravilno izpolnjena vsa polja, sicer ga bomo zavrnili. Ime priponke (ali vsaj »Zadeva« v emailu) mora vsebovati: vaše ime in priimek, letnik, smer in način študija (redni, izredni), področje opravljanja KP in učno bazo. Oddaja papirne verzije obrazca ni več potrebna. Če želite oddati več obrazcev naenkrat, mora biti vsak skeniran / slikan posebej, ravno tako iz svojega maila pošiljajte samo svoje obrazce.
Katera je prava oseba. koordinator področja na FZAB za posredovanje obrazca, morate pogledati v Uvodna navodila, ki so objavljena v Šisu.

Študenti študijskega programa Zdravstvena nega:
- obrazci namenjeni KU, za področja, ki jih pokriva ga. Marta Smodiš, viš. pred. – pošljete na: msmodis_KU@fzab.si

- obrazci namenjeni KU, za področja, ki jih pokriva ga. Mateja Bahun, viš. pred. – pošljete na: mbahun_KU@fzab.si