22/02/2021

Klinično usposabljanje - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana - Navodila KU

Obveščamo vas o novih pogojih opravljanja kliničnega usposabljanja, ki smo jih prejeli s strani učne baze Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

Pogoji KU v času epidemije v UPK Ljubljana:
•          vsi študentje na uvodnem srečanju na kliniki prejmejo vsa potrebna ustna in pisna navodila v povezavi z varnim delom in preprečevanjem širjenja koronavirusa (epidemiološki vprašalnik, spremljanje zdravstvenega stanja, izobraževanje o pravilni uporabi OVO, podpis izjave o seznanitvi in zavedanju odgovornosti, evidenca vseh kontaktov študentov, idr.),
•          na KU lahko pridejo samo zdravi študentje, ki niso nikjer zaposleni oz. niso vključeni v delo preko študentskega servisa,
•          na KU lahko pridejo samo študentje, ki v svoji družini v zadnjih 14 dneh niso imeli osebe pozitivne na koronavirus oz. v zadnjih 14-ih dneh niso imeli rizičnega stika z osebo pozitivno na koronavirus,
•          na KU se obvezno vozijo individualno (z lastnim prevozom),
•          čas za malico obvezno izkoristijo individualno (vsak posamezno),
•          vsak študent bo imel svojo garderobno omarico, v garderobi bo obvezna stalna uporaba zaščitne kirurške maske,
•          na KU uporabljajo predpisano stopnjo zaščitne opreme (v skladu z aktualnimi navodili posameznega oddelka),
•          tudi, če se oddelek izolira, zaradi stika s pozitivnim pacientom ali zaposlenim, študentje stanejo na KU in nadaljujejo KU v skladu s protokolom klinike,
•          vsa odstopanja bom nemudoma poročal SOBO UPK Ljubljana,
•          vsa odstopanja, neupoštevanja pravil in morebitne okužbe študentov bomo nemudoma poročali na fakulteto,
        v primeru pozitivnega brisa študent predčasno zaključi KU.

Izjeme:
•             na KU lahko pridejo študentje, ki so zaposleni v zdravstvu ali socialnem varstvu in so bili cepljeni proti COVID-u,
•             na KU lahko pridejo študentje, ki so zaposleni v zdravstvu ali socialnem varstvu in so v zadnjih 3 mesecih od začetka KU preboleli Covid

Možnost cepljenja:
UPK Ljubljana daje možnost, da se študentje ZN, ki so v procesu KU na kliniki lahko prijavijo na cepljenje proti Covidu. Prav tako na kliniki prejmejo tudi drugi odmerek. Študentje naj interes za cepljenje izrazijo prvi dan na uvodnem srečanju z nadzornim mentorjem (Aljoša Lapanja).