24/02/2021

Obvestilo za študente Zdravstvene nege – Izbirno klinično usposabljanje

Obveščamo vas, da je v ŠIS-u objavljena dokumentacija, ki je potrebna za opravljanje IKU-ja za študijsko leto 2020/2021.

Seznam učnih baz, kjer IKU lahko opravljate:
-    seznam študentov iz katerega je razvidno koliko ur IKU-ja je potrebno opraviti
(Obrazec št. 128-3/2020).

-    obrazec št. 128-3/2020 je potrebno natisniti, se povezati z učno bazo, kjer boste IKU opravljali, kjer vam bodo v učni bazi s podpisom in žigom potrdili izvajanje. Na obrazcu mora biti naveden točen termin opravljanja IKU.
-    učna baza mora imeti veljaven Status učne baze, izvajanje IKU mora biti brezplačno.
-    potrjen obrazec s strani učne baze je potrebno na FZAB vrniti do 26.2.2021.

Referat za študijske in študentske zadeve