09/02/2021

ZN - Dodatna navodila za posredovanje obrazca Obvestilo o oceni na kliničnem usposabljanju/izbirnem kliničnem usposabljanju

Spoštovani,

posredujemo vam dodatna navodila za posredovanje obrazca Obvestilo o oceni na kliničnem usposabljanju/izbirnem kliničnem usposabljanju Obr. 257- 4/2020 na fakulteto v e – obliki ter posredovanje obrazca za nadomeščanje KP.

Dodatna navodila:

-  študent posreduje obrazec Obvestilo o oceni samo koordinatorju FZAB, ki pokriva področje opravljanja.

Ime koordinatorja FZAB je napisano v Uvodnih navodilih v šis-u pod Gradiva/Druga za študente/Obvezno in izbirno klinično usposabljanje/Uvodna navodila za izvajanje KP po učnih bazah.

E - naslovi, na katere se posreduje obrazec: msmodis_KU@fzab.si, mbahun_KU@fzab.si -  ne pošilja se obema koordinatorjema!

- Poskeniran ali poslikan obrazec Obvestilo o oceni na kliničnem usposabljanju/izbirnem kliničnem usposabljanju Obr. 257- 4/2020 se posreduje po e - pošti. Naslov E - pošte mora vsebovati: vaše ime in priimek, letnik, smer in način študija (redni, izredni), področje opravljanja KP in učno bazo,  ravno tako ime priponke, ki mora vsebovati naslov: vaše ime in priimek, letnik, smer in način študija (redni, izredni), področje opravljanja KP in učno bazo,

- stare verzije obrazca Obvestilo o oceni na kliničnem usposabljanju/izbirnem kliničnem usposabljanju  bodo zavrnjene,

- obrazec Obvestilo o oceni na kliničnem usposabljanju/izbirnem kliničnem usposabljanju mora biti pravilno in v celoti izpolnjen,

- slika obrazca Obvestilo o oceni na kliničnem usposabljanju/izbirnem kliničnem usposabljanju mora  biti dobro vidna,

- obrazec  Obvestilo o oceni na kliničnem usposabljanju/izbirnem kliničnem usposabljanju Obr. 257- 4/2020 se ne pošilja več v fizični obliki,

- obrazec Prošnja za nadomeščanje obveznih študijskih obveznosti (Obr. 35-4/2020) se posreduje samo po navadni pošti ali se odda v nabiralnik fakultete.

- koordinator področja, kjer ste opravili KP/IKU vam bo oceno vpisal v določenem roku, ki je na razpolago za vpis.

Marta Smodiš, Koordinatorica KU na FZAB za področje ZN
Lep pozdrav,