01/03/2021

Obvestilo študentom ZN 1. letnik izredni

Izredne študente 1. letnika obveščamo, da se lahko dogovorijo za izvajanje klinične prakse v ustanovi, kjer so zaposleni, v kolikor področje ustreza klinični praksi 1. letnika. Študentje izpolnijo obrazec Prošnja za nadomeščanje obveznih študijskih obveznosti (Obr. 35-4/2020)  v ustanovi pridobijo termin, ki mora biti točno opredeljen (od…do…), podpisan s strani odgovorne osebe v ustanovi in ožigosan. Obrazec posredujejo v referat fakultete po navadni pošti. Študentje posredujejo obrazec v terminu od 1.3.2021 do 3.3.2021. Po tem terminu vas bomo razvrstili v učne baze, ki so predvidene za klinično prakso 1. letnika.

Marta Smodiš, koordinatorica KU