02/03/2021

FZAB in Univerza v Murcii podpisali memorandum o sodelovanju na področju z dokazi podprte zdravstvene nege

FZAB in Univerza v Murcii podpisali memorandum o sodelovanju na področju z dokazi podprte zdravstvene nege

 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin in španska Univerza v Murcii sta podpisali memorandum o soglasju glede sodelovanja pri poučevanju in raziskavah na področju z dokazi podprte zdravstvene nege. Podpisnici sta namreč zasnovali inovativno izobraževalno metodo s skupnim učnim načrtom in spletnim virom z odprtim dostopom, ki bo diplomiranim medicinskim sestram omogočila izboljšati kompetence za izvajanje na dokazih podprte zdravstvene nege (DPP).
 
Memorandum prav tako predvideva vzpostavitev virtualnega evropskega centra za zdravstveno nego za učenje z dokazi podprte prakse. Gre za skupno ogrodje, ki bo nudilo spletno platformo s prosto dostopnimi viri in brezplačnimi gradivi o DPP, organiziranimi v učne module, ki se bodo uporabljali za poučevanje DPP v visokem šolstvu in pri vseživljenjskem učenju poklicnih medicinskih sester.
 
Ključni cilji centra:
Zagotavljanje mednarodnega centra za poučevanje in učenje DPP na področju zdravstvene nege
Pospeševanje sodelovanja med učitelji zdravstvene nege po vsej Evropi, ki delujejo na podobnih področjih
Spodbujanje in zagotavljanje podpore študentom zdravstvene nege in medicinskim sestram pri učenju DPP
Zagotavljanje podpore vseživljenjskemu učenju na področju z dokazi podprte prakse v zdravstveni negi
Z dokazi podprta praksa (DPP) je pristop h kliničnemu odločanju v zdravstvu, ki temelji na reševanju težav in združuje najboljše dostopne znanstvene dokaze s kliničnimi izkušnjami in željami ter vrednotami pacientov (Sacket idr. 2000).
 
Prizadevanja financirata program Erasmus+ v okviru projekta »EBP e-Toolkit: PROVIDING A TEACHING AND LEARNING OPEN AND INNOVATIVE TOOLKIT FOR EVIDENCE-BASED PRACTICE TO NURSING EUROPEAN CURRICULUM« in subvencija Evropske unije.