05/03/2021

Obvestilo glede fizičnega vstopanja v prostore FZAB

Spoštovani,
v vednost sporočamo, da sta fakulteta na Jesenicah in dislocirana enota Študijsko središče Ljubljana še vedno zaprti in fizično vstopanje v prostore fakultete, zaradi preprečevanja širjenja korona virusa, ni mogoče. Vstop je izjemoma omogočen za izvedbo kabinetnih vaj. Termini kabinetnih vaj in število prisotnih študentov sta v naprej predvidena, število študentov na skupino je usklajeno s trenutnimi ukrepi.

Študente prosimo, da se za urejanje zadev na fakulteti poslužujejo navadne in elektronske pošte, telefona ali nabiralnika pred vhodom fakultete.

Kontaktni podatki


Referat Jesenice, v času uradnih ur:
referat@fzab.si
(04) 5869 361

Referat Ljubljana
, v času uradnih ur:
referatlj@fzab.si
(05) 9339 580

Izposoja, vračilo knjig iz knjižnic FZAB

Izposoja gradiva:
je mogoča ob predhodnem naročilu gradiva preko e pošte, na naslovih: nrustja@fzab.si in referatlj@fzab.si

Na dan izposoje študent, ki pride prevzet naročeno gradivo, pred vhodom fakultete pokliče na:
 - 04 5869 366 (Nina Rustja), če prevzema gradivo na Jesenicah ali
 - 05 9339 580 (Sabina Ponikvar), če prevzema gradivo iz knjižnice ŠSLJ v Ljubljani.

Knjižničarka gradivo, skupaj z zadolžnico, z navedenim rokom poteka izposoje prinese do vhoda.

Vračilo gradiva:
je mogoče v času uradnih ur.  
Študent, ki gradivo želi vrniti, ob prihodu do vhoda fakultete pokliče na ustrezno, zgoraj navedeno telefonsko številko in počaka na knjižničarko, da gradivo prevzame.

Sočasno vas obveščamo, da roka izposoje, izposojenemu gradivu ne bomo več avtomatsko podaljševali, vsak teden, kot smo to urejali v preteklih tednih (zaradi zaprtja občin). Študente prosimo, da za podaljšanje roka izposoje poskrbijo sami (s klicem ali e sporočilom) in da gradivo, ki ga ne potrebujejo več, čimprej vrnejo. Po preteku roka izposoje, knjižnica obračunava zamudnino. Hvala.

O spremembah vezanih na zgoraj navedeno, vas bomo obvestili.