11/03/2021

Študentom ZN vseh letnikov

Študente obveščamo, da upoštevajo termine, kjer so razpisani na redno klinično prakso. V kolikor se bo termin redne KP prekrival s KP Izbirno klinično usposabljanje, se dogovorijo v ustanovi opravljanja za zamik termina in obvestilo posredujejo  ga. Aupič (saupic@fzab.si).

Marta Smodiš, koordinatorica KU