23/03/2021

Moralne stiske zaposlenih v zdravstveni negi pri delu v kliničnem okolju

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Moralne stiske zaposlenih v zdravstveni negi pri delu v kliničnem okolju, kandidatke Simone Tomaževič, bo potekal v torek, 23. 3. 2021 ob 15:45 uri, na daljavo preko aplikacije Zoom.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Radojka Kobentar, prof. def.    predsednica
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček    mentorica
doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.    somentorica
doc. dr. Mercedes Lovrečič    članica


Referat za študijske in študentske zadeve