15/03/2021

Študentom 1. in 2. letnika - klinično usposabljanje

V okviru kliničnega usposabljanja študentov seznanjamo študente 1. in 2. letnika s področja ZN, da smo v stalnem kontaktu z učnimi bazami, kjer se izvaja klinično usposabljanje. Za termine, kjer je zmanjšano število študentov v skupini oz. so omejitve, se z učnimi bazami dogovarjamo za dodatne nove termine. O novih terminih vas bomo sproti obveščali. S strani učnih baz upoštevamo tudi omejitve, ki se nanašajo na epidemiološko stanje ustanove.

V kolikor imate vprašanja ali dileme, ki se nanašajo na izvedbo kliničnega usposabljanja ali glede epidemioloških ukrepov, me lahko kontaktirate na e - naslov: msmodis@fzab.si.

Marta Smodiš, koordinatorica KU