18/03/2021

Sklep o začetku postopka za izvolitev nadomestnega člana Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so člani Katedre za zdravstveno nego

Na podlagi 31. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 25. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, št. P3-04/2020, je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, na predlog dekanje FZAB na 6. seji dne 17. 3. 2021 sprejel Sklep o začetku postopka za izvolitev nadomestnega člana Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so člani Katedre za zdravstveno nego.

Obrazec: Predlog kandidata za člana Senata FZAB

 

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja