31/03/2021

Študentom ZN 1., 2. in 3. letnika

Študente obveščamo, da bo klinično usposabljanje potekalo naprej kot do sedaj in se NE prekine zaradi novih sprejetih ukrepov. V kolikor potrebujete potrdilo za prehod med občinami, se obrnite na referat@fzab.si.

Marta Smodiš, koordinatorica KU