31/03/2021

Študentom 1., 2. in 3. letnika ZN

Študente obveščamo, da v času od 1.4.2021 – 11.4.2021 posredujejo prošnje za nadomeščanje po elektronski pošti na e- naslov: msmodis@fzab.si, V kolikor se bodo ukrepi sprostili, se bodo kot do sedaj, posredovale po navadni pošti.
 

Marta Smodiš, koordinatorica KU