19/04/2021

Pomen verskih prepričanj pri konstrukciji bolezni in zdravja na področju zdravstvene nege

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Pomen verskih prepričanj pri konstrukciji bolezni in zdravja na področju zdravstvene nege, kandidata Simbada Samardžića, bo potekal v ponedeljek, 19. 4. 2021 ob 15:00 uri, na daljavo preko aplikacije Zoom.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Marta Smodiš, viš. pred.    predsednica
doc. dr. Katja Pesjak    mentorica
Marjana Bernot, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve