20/04/2021

Ocenjevanje stanja ploda v nosečnosti - pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Ocenjevanje stanja ploda v nosečnosti - pregled literature , kandidatke Urške Kovač, bo potekal v torek, 20. 4. 2021 ob 14:00 uri, na daljavo preko Zoom aplikacije.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

Marta Smodiš, viš. pred.    predsednica
Anita Prelec, viš. pred.    mentorica
mag. Erika Povšnar, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve