22/04/2021

Strokovna in stroškovna učinkovitost izvajanja izolacijskih ukrepov v bolnišnicah

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Strokovna in stroškovna učinkovitost izvajanja izolacijskih ukrepov v bolnišnicah, kandidatke Azre Mujkić, bo potekal v četrtek, 22. 4. 2021 ob 16:00 uri, na daljavo na preko aplikacije Zoom.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Marjana Bernot, viš. pred.    predsednica
Zdenka Kramar, pred.    mentorica
Katja Vrankar, pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve